Waldorf University - Waldorf falls to No. 18 Ozarks